Homepage van Marian en Hans
Start Omhoog Imkeren les 6

 

 

Cursus imkeren.

LES 5

Bedrijfsmethode

bullet- Kunstzwermen maken; de Aalster methode.
bullet- Hoofdvolk, veger of vlieger 
bullet- Koninginnedoppen breken.
bullet- Wanneer passen we de methode toe.
bullet- Hoe vind ik de koningin
bullet- Merken van de koningin.
 

Tot nu toe hebben we gezien hoe het een bijenvolk vergaat als we de natuur zijn gang laten gaan. Het voorkomen van grootte sterke volken zien we alleen in begin mei, een bijenhouder heeft echter met zijn bijen een doel voor ogen meestal zal dat zijn honing winnen en daar heb je sterke volken voor nodig die veel nectar kunnen verzamelen, ook wanneer men de bijen wil gebruiken voor bestuiving hebben we natuurlijk graag sterke volken. Zwermen van de bijen halveert de volken en dat is nu net iets wat de imker niet wil. Om zijn doel te bereiken zal de imker gaan ingrijpen, dit kan op allerlei manieren er zijn dan ook verschillende bedrijfsmethodes ieder met zijn voor en nadelen. De moderne imker zal voor zichzelf een methode ontwikkelen die bestaat uit een aantal elementen uit verschillende methodes. In Nederland werken de meeste imkers volgens de Aalster methode, dit wil zeggen kunstzwermen maken op de manier van vegers maken of het omgekeerde vliegers maken. 

1 A. Aalster methode met veger

De methode berust op het maken van een kunstmatige zwerm door de imker. Het natuurlijke zwermen wordt hier dus nagebootst. Immers een volk is in staat zonder zwermdoppen toch koninginnen te produceren. Deze handelingen moeten worden gedaan voordat de normale zwermdrift zijn kop opsteekt, dus voordat er koninginnedoppen in en volk aanwezig zijn. Zijn er doppen aanwezig, dan ben je te laat ! Naast de kast met het hoofdvolk wordt een nieuwe kast geplaatst met daarin volledig uitgebouwde ramen de koningin wordt opgezocht in het hoofdvolk en samen met het raampje waarop zij zit in de lege kast geplaatst, verder plaats je nog enkele raampjes met honing in de lege kast en voeg je een flink aantal bijen toe, vroeger deed men dat met een veger (of ganzeveer) vandaar de naam. Een kiepkorf komt nu ook goed van pas. Bij het zoeken van de koningin pak je het eerste raam uit het hoofdvolk, zit de koningin hier niet op sla dan het raam af in de kiepkorf, pak dan het volgende raam, geen koningin sla dan het raam af in de kiepkorf ga hiermee door tot je de koningin gevonden hebt, zet dit raampje met koningin in de lege kast. Voeg de bijen die je verzamelt hebt in de kiepkorf toe aan de lege kast met koningin. Sluit beide kasten weer. Het ontbreken van de koningin in het hoofdvolk heeft tot gevolg dat het volk een aantal net uitkomende larven met koninginnegelei gaat voeren en hun doppen gaat ombouwen tot koninginnedoppen, dit noemen we redcellen.

1 B. Aalster methode met vlieger

Bij een vlieger gaat men omgekeerd te werk als bij de veger het hoofdvolk wordt verplaatst, enkele meters is voldoende. Op de plaats waar het volk oorspronkelijk stond zet men een lege, op de ander kast gelijkende, kast hierin zet je de koningin met 2 raampjes broed uit het hoofdvolk voor de rest aangevuld met lege raampjes, met kunstraaten wat uitgebouwde raampjes. De vliegbijen van het hoofdvolk zullen nu naar de vlieger gaan, plaatsvastheid van de bijen. De vlieger zal zich binnen 3 weken weer tot een volledig sterk volk ontwikkelen maar het zwermen is vermeden, bij voldoende dracht zul je spoedig kunnen slingeren. Het verplaatste hoofdvolk zal door het ontbreken van de koningin redcellen gaan vormen evenals bij de vegermethode.

1 A+B. Aalster methode met veger en vlieger vervolg

De volken met de oude koningin hoeven slechts voldoende ruimte te krijgen om zich goed verder te ontwikkelen. De volken waarin de redcellen gevormd zijn moeten na 12 dagen opengehaald worden en alle redcellen moeten verwijdert worden (= doppen breken) Voor een werkende imker houdt dit in op zondagmiddag vegers of vliegers maken en 12 dagen verder op zaterdagochtend doppen breken. Uit het ontwikkelingsschema van een koningin zien we dat na 12 dagen bij redcellen de eerste koninginnen op punt van uitlopen staan.

Koninginnedoppen breken.

Bij het doppen breken ga je als volgt te werk,  haal eerste raampje uit het volk, zoek zorgvuldig naar de koninginnedoppen, zie er géén over het hoofd  en breek ze uit het raat, laat uit de koninginnedoppen minimaal 1 koningin in het volk lopen enkele extra koninginnen in het volk laten lopen geeft niets verdient zelfs de voorkeur, de koninginnen onderling zorgen er wel voor dat de sterkste koningin overblijft. Hang het raampje terug, neem het volgende raampje eruit en breek ook hier alle koninginnedoppen, ga zo alle raampjes na. Vergeet je een koninginnedop dan kan het volk gaan zwermen het verhaal van tuter en kwaker treedt dan in werking en missen we dus ons doel om geen zwerm te krijgen. Laat het volk nu 3 weken met rust zodat de jonge koningin op bruidsvlucht kan gaan en aan de leg kan geraken. Ga na 3 weken in het volk kijken of er zich een broednest aan het ontwikkelen is, zo ja dan is de methode gelukt en zul je nu 2 volken hebben in plaats van één met het voordeel dat ze nu niet meer gaan zwermen. Maar wel nectar halen.

Wanneer passen we de methode toe ?

Als de paardebloemen pluizen moeten we vegers of vliegers gaan maken zeggen oudere imkers, voordat een volk zwermneigingen gaat vertonen, ja wanneer is dat ? Start in de eerste 2 weken van mei met het maken van vegers of vliegers dan zul je zelden te laat zijn.

Het probleem bij de Aalster methode is hoe vind ik de koningin ?

Oefening baart kunst is in deze het motto, dus vaak zoeken, nadeel van vaak zoeken is bijenvolken die het goed doen moet je met rust laten zodat ze hun tijd maximaal aan hun taken kunnen besteden, nectar halen bijvoorbeeld. Een hulpmiddel om de koningin snel terug te vinden is het merken van de koningin. 

Merken van de koningin.

De handigheid van het merken van de koningin moet je oefenen in de praktijk (praktijkles 5 oefenen op darren), voor je met koninginnen begint is het verstandig om de handigheid te oefenen, darren zijn in dit geval een zeer handig oefenmiddel. Verschillende merkmiddeltjes zijn in de handel in de imkerij hebben we afgesproken om ieder jaar met een andere kleur te werken voor 2004 is dit groen, weet je het niet meer kijk dan even naar het maandblad bijen van de Nederlandse gezamenlijke imkersbonden, de gekleurde band op de voorpagina is de kleur van het jaar.

2003 = 2008 = 2013 = rood

2004 = 2009 = 2014 = groen        

2005 = 2010 = 2015 = blauw

2006 = 2011 = 2016 = wit

2007 = 2012 = 2017 = geel

Naast de kleur kun je de koningin ook nog een nummer geven, nummeren is handig om de afstamming van de koninginnen te kunnen volgen.

Vereenvoudiging van de Aalster methode.

In de praktijk zal blijken dat nauwkeurig volgens de Aalster methode te imkeren nogal tijdrovend is voor de imker om vegers of vliegers te maken, vooral als je meer dan 1 à 2 volken hebt. Je kunt dan ook eenvoudigweg van een volk op 20 ramen de bovenbak naast de onderbak zetten met een nieuwe bodem en deksel, waar de koningin in zit weet je dan niet, als je dan 12 dagen wacht kun je doppen gaan breken en zul je merken dat dit niet nodig is in de bak waarin de koningin zit, de oude koningin wel voldoende ruimte geven anders gaat ze toch nog zwermen. Vaak blijkt het op deze manier kunstzwermen maken toch te lukken en het bespaart je natuurlijk heel veel tijd.

Het knippen van de koningin.

Om te voorkomen dat de koningin gaat zwermen kan de imker nog een ander middel gebruiken namelijk het gedeeltelijk afknippen van de vliegvleugels van de koningin waardoor zij niet meer kan vliegen, probeert zij het toch dan komt ze niet ver en sneuvelt vaak gevolg het volk blijft groot omdat de voorzwerm niet afkomt, lukt het je om alle koninginnedoppen dan uit te breken en zodoende slechts een jonge koningin in het volk te krijgen dan zal er ook geen zwerm meer afkomen waardoor de jonge koningin na bevruchting het broednest weer gaat vergroten, het volk blijft groot fijn voor de honingproductie, het aantal volken neemt in dit geval niet toe.

Praktijkles 5.

Het maken van een veger.

Het maken van een vlieger.

Artikelen om koningin te merken.

Het merken van de koningin.        Het knippen van de koningin. (oefenen op darren)

Controle van de volken, broednest, darrebroedigheid, eierleggende werksters en hoe verder te handelen wanneer iets niet klopt.

==========================================================================================

Terug naar inhoud

 

Vorige pagina

Start

    Bijenhoudersvereniging de Haghe    Prinsenbeek / Princenhage