Homepage van Marian en Hans
Start Omhoog Imkeren les 2

 

 

Cursus imkeren.

LES 1

Doel van deze cursus is om een leek op te leiden tot iemand die voldoende vaardigheid en kennis heeft om verantwoordt een bijenstand te kunnen onderhouden en in stand te houden.

1. Algemene gedragsregels van het imkeren.

 
bulletBeweeg rustig en kalm als je in de buurt van de bijen bent, maak dus geen wilde en snelle bewegingen waardoor de bijen schrikken. Hou in gedachte dat bijen op dezelfde manier kijken als mensen en dat ze duizenden malen kleiner zijn dan wij. Wat doe jij als je in de verte een olifant ziet lopen, rustig kijken nu rent hij plotseling op je toe wat doe je dan ? Wegrennen of je verdedigen door op hem te schieten bijvoorbeeld. Voor een bij ben je als mens nog heel wat groter dan een olifant hij kan niet schieten maar wel steken zoals iedereen weet uit nood zal ze dus steken. Dat dit zo is kun je in de praktijk zelf eenvoudig testen. Wanneer je in de bijen werkt zul je bij een bijenvolk de dekplank moeten verwijderen om er in te kijken, ligt het volk zo open dan moet je eens langzaam met je arm over de bovenste ramen gaan, je zult merken dat er niets gebeurt, doe het nu maar eens met een snelle beweging. Onmiddelijk zul je een enorm gegons horen nu weet je meteen dat de bijen het daar niet mee eens zijn. Dus heb nooit haast !
bulletDraag geen ringen of andere sieraden (piercings) tijdens het werken met de bijen, steekt een bij naast een ring dan kan dit zeer vervelend worden door de zwelling.
bulletGebruik van deodorant, parfums of andere geuren kan op de bijen ook vervelende effecten hebben.
bulletBen verstandig en draag volledig bedekkende kleding, pak ook snel naar handschoenen en kaper als je je met de bijen bezig houdt.
bulletVertel bovenstaande dingen ook tegen bezoekers (kijkers) van je bijenstand, problemen zullen je dan bespaard blijven.

2. Apis mellifera = de honingbij.

Het bijenvolk is opgebouwd uit:

bulletwerksters (10.000 - 50.000)
bulletdarren (0 - 1000)
bulletkoningin (1)

Het volk (een kolonie) is een eenheid en houdt zichzelf in stand, de koningin en darren zorgen uitsluitend voor de voortplanting, alle andere taken worden verricht door de werksters zoals bouw van het nest (raat), halen en opslaan van voedsel, verzorging van het volk (broed, koningin), verdediging van het volk.

3. Ontwikkeling en levensduur van apis mellifera

levensduur       

dar

werkster

koningin

ei
3 dagen
3 dagen
3 dagen
larve
6 dagen
6 dagen
6 dagen
pop
15 dagen
12 dagen
7 dagen
Totaal tot insect
24 dagen
21 dagen
 16 dagen
INSECT
4 TOT 6 WEKEN

6 WEKEN

7 TOT 9 MAANDEN

3 TOT 5 JAAR

4. bijenjaar stap voor stap.

Januari

Het volk is in winterrust de temperatuur in de kast is 12 oCelsius, de temperatuur is zeer belangrijk voor de bij, wordt de bij te koud dan vriest zij dood, vliegen kan zij pas als de omgevingstemperatuur minimaal 8 oCelsius bedraagt.

Februari

Vanaf half februari begint de koningin eieren te leggen en wordt er dus broed gevormd, hiervoor is een temperatuur van 37 oCelsius nodig de werksters gaan nu de wintervoorraad extra aanspreken om dit te verwezenlijken ook moeten ze nu het broed gaan verzorgen.

Maart

Groei van het broednest zet zich voort, begin maart komen de eerste werksters uit, de werksters die overwinterd hebben sterven nu vrij snel, ze zijn oud en versleten het volk wordt kleiner doordat er minder bijen geboren worden dan er sterven.

April

Rond 1 april vindt er een omslag plaats in het volk, nu komen er meer jonge bijen bij dan er oude afsterven het volk wordt groter, eind april zijn er geen oude bijen meer slechts de koningin is nu nog als enigste over gebleven.

Mei

Het volk wordt steeds groter en nu worden er ook darren (mannelijke bijen) geboren, zij zorgen uitsluitend voor de bevruchting van de koningin het volk is vanaf half mei ongeveer op maximale sterkte en dreigt zelfs te groot te worden, gevolg de werksters gaan koninginnedoppen bouwen gevolg er komen jonge koninginnen, de oude koningin belet echter dat de jonge koninginnen uit de doppen komen. (de jonge koninginnen maken een kwakend geluid door het antwoorden van de oude koningin met een tutend geluid komen ze niet uit hun dop). Zodra er jonge koninginnen zijn zal de oude koningin aanstalten maken om uit het volk weg te trekken, zij kiest op een gunstig moment het luchtruim en neemt de helft van het aantal werksters mee dit is de voorzwerm deze kan wel 30000 bijen bevatten. Aanvankelijk zal de koningin binnen een afstand van 25 meter ergens aan een tak gaan hangen, voor de imker is het dan de taak om de zwerm te scheppen en in een nieuwe ruime kast te plaatsen, je hebt er weer een volk bij met een koningin die aan de leg is en meteen een nieuw broednest gaat vormen, zaak is wel dat de bijen nu voldoende stuifmeel en nectar kunnen halen.

Juni

Zodra de oude koningin met de voorzwerm vertrokken is komt de eerste jonge koningin uit die direct begint te tuten waardoor alle andere jonge koninginnen in hun dop blijven als de jonge koningin een gunstig moment vindt (na 3 dagen) zal ook zij met de helft van het nog resterende volk vertrekken bij dit vertrekkende volk voegen zich onmiddelijk nog enkele jonge koninginnen die even oud zijn als de jonge koningin. Deze zwerm met jonge koninginnen noemen we bruidszwerm, de imker zal ook deze zwerm scheppen en in een lege kast zetten. Daar de oude koningin de koninginnedoppen om de drie dagen in series van 5 6 belegt zullen er na 3 dagen weer jonge koninginnen zijn ook nu krijgen we weer een bruidszwerm, het oude volk wordt nu echter te klein gevolg er komt nog een koningin uit die echter niet mag vertrekken het volk breekt nu zelf de nog overgebleven koninginnedoppen open en de jonge koninginnen worden doodgestoken, het zwermen stopt.

Juli

Begin juli stoppen de zwermactiviteiten, de jonge koninginnen gaan op bruidsvlucht en worden door darren bevrucht, het sperma dragen zij hun hele verdere leven met zich mee en gebruiken dit naar believen uit bevruchte eicellen komen werksters of koninginnen uit onbevruchte eicellen komen darren. Voor de bijen breekt nu de haaltijd aan voor de komende winter.

Augustus

Haaltijd voor de wintervoorraad, rond half augustus worden alle darren verjaagd (darrenslacht) uit het volk eten slechts en zijn nu nutteloos.

September

Volk moet nu zorgen dat het sterk genoeg is en voldoende voer hebben om de winter door te komen, de koningin gaat steeds minder leggen zodat het broednest steeds kleiner wordt.

Oktober

Koningin is gestopt met eieren leggen en het broednest zal nu ook verdwijnen, de temperatuur in het volk daalt nu naar 12 oCelsius en de wintertros wordt gevormd.

November + December

Winterrust slechts als de temperatuur hoog genoeg is komen de bijen nog wat naar buiten en kunnen dan zelfs nog wat voedsel halen.

De bijensteek

De verdediging van een bijenvolk wordt gedaan door de werksters zij zijn hiervoor uitgerust met een angel en een gifblaasje met bijengif. Deze angel is uitgerust met weerhaken waardoor de bij wanneer ze steekt deze niet meer terug kan trekken de angel blijft dan ook in de huid zitten het gifblaasje met bijengif blijft aan de angel vast zitten en door zich samen te persen gaat de angel dieper en komt het gif in de huid en veroorzaakt een zwelling. Ons lichaam gaat antistoffen produceren die het bijengif onwerkzaam maken gevolg de zwelling verdwijnt. Doordat je lichaam antistoffen blijft aanmaken zullen bij iedere volgende bijensteek de antistoffen sneller het bijengif onschadelijk maken zodat de zwelling steeds minder wordt. Wanneer een bij zijn angel verliest gaat zij dood maar ook komen er alarmstoffen vrij waardoor andere bijen te hulp komen en ook je ook zullen steken er is immers gevaar, een kettingreactie dus, als dit gebeurd kun je de bijen beter even met rust laten en later terugkomen.

Darren dragen niet bij aan de verdediging van een volk en hebben dan ook geen angel, de koningin heeft slechts een rudimentaire angel zonder weerhaken kan ze dus wel weer uit de huid trekken heeft geen gifblaasje.

Tip:

Haal altijd de angel uit de huid zodat het gif niet verder in je lichaam komt, ook kan het dan niet gaan zweren.

Praktijkles

Benodigheden eerste praktijkles.

Kaper 

Kaper en beschermende handschoenen.

  Berokers  Bijentabak

3 verschillende typen berokers, lucifers,  oude krant, aanmaakblokjes en tabak.

  Raampjeslichters

2 typen raampjeslichter, een grote schroevendraaier werkt ook uitstekend.

Om dekplank of kamers van elkaar af te krijgen hebben we nog een plamuurmes nodig, een groot broodmes kan ook.

================================================================================================================

Terug naar Inhoud cursus

 

Vorige pagina

Start

    Bijenhoudersvereniging de Haghe    Prinsenbeek / Princenhage